ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Όσοι συμμετέχουν πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου, να έχουν υπογράψει υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής και να έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή.
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν την απαραίτητη φυσική κατάσταση για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εκάστοτε πεζοπορίας. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα υγείας, πρέπει να ενημερώνεται σχετικά ο αρχηγός, ο οποίος και θα αποφασίσει για την συμμετοχή του μέλους στην συγκεκριμένη πεζοπορία.
 • Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες του Συλλόγου, σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής.
 • Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες του Συλλόγου γίνεται με προσωπική του ευθύνη. Ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε απαίτηση, τόσο κατά του συλλόγου όσο και κατά του εκάστοτε συντονιστή της δραστηριότητας, σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Ο/η συμμετέχων/ουσα έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, εμπειρία και εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του στην εκάστοτε δραστηριότητα.
 • Ο αρχηγός είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος της εξόρμησης. Μπορεί κατά την κρίση του να το τροποποιήσει ή και να ματαιώσει την δράση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και απρόβλεπτων δυσχερών, ή να το προσαρμόσει ανάλογα με τις δυνατότητες της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, είτε γιατί δεν φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, είτε για οποιοδήποτε άλλο βάσιμο λόγο κρίνει ότι μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ατομική τους ασφάλεια ή η ασφάλεια ολόκληρης της ομάδας. Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θέλει ή δεν μπορεί να ακολουθήσει την ομάδα και απομακρυνθεί από αυτήν, ο αρχηγός και ο σύλλογος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ασφάλεια του.
 • Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στον αρχηγό, εάν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την καλύτερη και πιο ασφαλή διοργάνωση της πεζοπορίας.
 • Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε δράση είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα, είναι συνολικές (ανάβαση-κατάβαση) και χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.
 • Πληροφορίες για την κάθε πεζοπορία υπάρχουν στην σχετική ανακοίνωση και παρέχονται τηλεφωνικά από τον εκάστοτε αρχηγό.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ενήλικα άτομα. Σε περίπτωση επιθυμίας συμμετοχής ανηλίκου, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από ενήλικο μέλος του Σωματείου, ο οποίος και φέρει πλήρως την ευθύνη για την εποπτεία και ασφάλεια του ανήλικου.
 • Η μετάβαση στο σημείο αφετηρίας κάθε πεζοπορίας γίνεται με χρήση λεωφορείου ή Ι.Χ αυτοκινήτου. Ο οδηγός/μέλος του συλλόγου που μεταφέρει με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο και άλλα άτομα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
 • Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, τα μέλη θα πρέπει απαραίτητα να δηλώνουν συμμετοχή εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στην ανακοίνωση. Το κόστος συμμετοχής πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολικά. Σε περίπτωση ακύρωσης/μη εμφάνισης τα χρήματα δεν επιστρέφονται, εκτός και αν η κενή θέση καλυφθεί από άλλο μέλος.
 • Σε πεζοπορίες με χιόνι απαιτείται ο ανάλογος εξοπλισμός και η γνώση χρήσης πιολέ, κραμπόν.
 • Όσοι συμμετέχουν αποδέχονται την ανάρτηση φωτογραφιών από τις εξορμήσεις (τοπία - άτομα) στο blog του συλλόγου και στο διαδίκτυο.No comments:

Post a comment